Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  203  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220495 SML2022/72 Kácení nebezpečných stromů Roman Stašák 09. 06. 2022 0 Kč
221170 SML2022/191 Prořezání a vyčištění lesních cest Stanislav Pakši 20. 10. 2022 75 264 Kč
221436 SML2022/468 RPE_zalesnění Alois Fiedler 0 Kč
221437 SML2022/197 RPE_pěstování sadebního materiálu UNILES, a.s. 0 Kč
221417 SML2022/450 PPK_Kosení modráskové louky Jiří Zounek 21 120 Kč
221397 SML2022/202 PPK_terénní úpravy Nová Oleška Lesy České republiky, s.p. 23. 11. 2022 0 Kč
221425 SML2020/206 POPFK_vyhodnocení změn v lesních porostech Univerzita Karlova 0 Kč
221438 SML2022/149 PPK_Opravy oplocenek Lubomír Jemelka 29 041 Kč
221404 SML2022/261 PPK_Kosení louky,úklid,likvidace biomasy_ Kunratice Milan Tyrychtr 29. 11. 2022 0 Kč
221435 SML2022/440 RPE_vlnění Jana Šínová 8 208 Kč
221439 SML2022/452 RPE_Zalesnění Lubomír Jemelka 44 902 Kč
221387 SML2022/181 PPK_kosení PR Stará Oleška Jiří Kalivoda 28. 11. 2022 0 Kč
221396 SML2022/421 PPK_pastva Vlčí hora Zdeněk Klíma 23. 11. 2022 20 460 Kč
221441 SML2022/456 RPE_zalesnění Alois Fiedler 10 798 Kč
221429 SML2022/103 PPK_Údržba a oprava oplocenek Ladislav Němeček 13 983 Kč
221421 SML2022/204 PPK_Údržba a oprava oplocenek Mgr. Stanislav Feigl 25 956 Kč
221420 SML2022/455 RPE_zalesnění Mgr. Stanislav Feigl 13 950 Kč
221430 SML2022/460 RPE_vlnění Ladislav Němeček 50 103 Kč
221348 SML2022/172 PPK_Úklid turistické stezky_Mezní louka-Pravč. brána-Tři prameny Karel Laštovička 21. 11. 2022 55 050 Kč
221398 SML2022/258 PPK_likvidace invazivních druhů rostlin ZO ČSOP 38/02 Launensia 29. 11. 2022 172 500 Kč
221390 SML2020/168 POPFK_monitoring modrásků Vladimír Vrabec 0 Kč
221434 SML2022/95 PPK_Údržba a oprava oplocenek Maťátko, s.r.o. 0 Kč
221377 SML2022/433 PPK_dosadba lip v hotovosti Pavel Bultas 23. 11. 2022 45 000 Kč
221358 SML2022/37 Kácení nebezpečných stromů Petr Pokuta 16. 11. 2022 0 Kč
221317 SML2022/110 Elektronická pečeť za 10/2022 1 ks První certifikační autorita, a.s. 14. 11. 2022 39 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  203  >