Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  209  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221613 SML2021/172 POPFK_sledování mikroklimatu a monitoring vegetace Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 27. 12. 2022 0 Kč
221603 SML2020/244 GDPR-pověřenec 11/2022 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 19. 12. 2022 3 000 Kč
221487 SML2021/20 OPŽP_komplexní monitoring v NPČŠ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 13. 12. 2022 0 Kč
221601 SML2022/426 Těžba a přibližování dříví Marek Klofáč 22. 12. 2022 128 746 Kč
221436 SML2022/468 RPE_zalesnění Alois Fiedler 06. 12. 2022 0 Kč
221442 SML2022/111 RPE_Výroba sazenic Radek Průcha 06. 12. 2022 15 930 Kč
221437 SML2022/197 RPE_pěstování sadebního materiálu UNILES, a.s. 06. 12. 2022 0 Kč
221538 SML2022/349 PPK_ožínání,zmrazení,výřez a podpora javoru Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace 13. 12. 2022 0 Kč
221468 SML2022/451 PPK_kosení louky Vlčí Hora Zdeněk Klíma 07. 12. 2022 21 120 Kč
221562 SML2022/17 Prořezání lesních cest Ladislav Němeček 15. 12. 2022 31 157 Kč
221563 SML2022/41 Kácení nebezpečných stromů Ladislav Němeček 15. 12. 2022 11 996 Kč
221579 SML2022/88 Údržba a opravy oplocenek Bohuslava Sabolová 16. 12. 2022 5 264 Kč
221578 SML2022/89 Prořezání, vyčištění lesních cest Bohuslava Sabolová 16. 12. 2022 1 962 Kč
221577 SML2022/90 Čištění svodnic, prokopání kaluží Bohuslava Sabolová 16. 12. 2022 2 124 Kč
221561 SML2022/102 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ladislav Němeček 15. 12. 2022 14 868 Kč
221560 SML2022/166 Úklid klestu Ladislav Němeček 15. 12. 2022 1 881 Kč
221564 SML2022/380 Opravy oplocenek a oplůtků Josef Darius 15. 12. 2022 20 178 Kč
221595 SML2022/463 příprava pěstební plochy Vilém Babika 16. 12. 2022 19 600 Kč
221588 SML2020/204 POPFK_studie krajinného rázu v NP Roman Bukáček 21. 12. 2022 0 Kč
221489 SML2022/417 Kácení nebezpečných stromů Lukáš Hejný 12. 12. 2022 91 240 Kč
221478 OLD20 ICT_Hovorné 11/2022 O2 Czech Republic a.s. 09. 12. 2022 5 533 Kč
221473 OLD21 Připojení k internetu_725787038 11/2022 O2 Czech Republic a.s. 08. 12. 2022 163 Kč
221546 SML2022/1 Údržba a oprava oplocenek Jiří Hrbek 15. 12. 2022 11 682 Kč
221547 SML2022/2 Prořezání ,vyčištění lesních cest Jiří Hrbek 15. 12. 2022 2 316 Kč
221545 SML2022/3 Práce v areálu LS Jiří Hrbek 15. 12. 2022 2 831 Kč
Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  209  >