Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  15  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2018/103 ICT Outsourcing a provozní podpora EKLIS pro r. 2018 cca 621 876 Kč pro r. 2019 cca 829 168 Kč HA-SOFT, s.r.o. doba neurčitá 621 876 Kč
SML2018/115 Opravy oplocenek a oplůtků Pravčická brána 20 h prací s JMP á 196 Kč 50 h ručních prací á 171 Kč celkem za 12 470 Kč Martin Rubanický 10. 12. 2018 12 470 Kč
SML2018/190 Přibližování dřeva potahem LS Jetřichovice cenu 40 860 Kč bez DPH lze překročit o 15% ústní cenové jedná Jindra Koutová 10. 12. 2018 40 860 Kč
OLD75 INV Interpretační plán NS Mezní Louka z roku 2017 do 31.5.2017 MAS Český sever, z.s. 31. 05. 2018 103 000 Kč
OLD76 POPFK Provoz informačních střed. D.Chřibská a Jetřichovice 2015-18 celkem za 4 139 942,40 Kč České Švýcarsko o.p.s. 31. 10. 2018 1 143 595 Kč
OLD77 Těžební činnost s využitím lanovek - dílčí část 2 VŘ 2017-těžba JMP, přibližování koňmo, lanovkou, traktorem plnění do 31.1.2018 cenu lze překročit o 15% jen Zadní Doubice za 2 577 550 Kč pro rok 2018 jen za 654 716 Kč HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 31. 01. 2018 654 716 Kč
SML2018/219 FR _ KS Výkup pozemku p.č. 327/9 v k.ú. Mezná u Hřenska o výměře 104 m2 cena stanovená znalcem 4 510 Kč, cena v místě a čase obvyklá 3 065 Kč kupní cena 100 Kč J plus S s.r.o. 31. 08. 2018 100 Kč
SML2018/254 RS Poskytování stravovacích poukázek Chéque Déjeuner - dílčí objednávky ročně cca 6 tis. ks PC 264 tis. Kč Up Česká republika s.r.o. doba neurčitá 264 000 Kč
SML2018/270 Kůrovcová těžba lesnický úsek Mezná cenu dle nabídkového listu lze překročit o 15% těžba za 345 301 Kč přibližování za 439 510 Kč KK LIGNUM s.r.o. 31. 03. 2019 784 811 Kč
SML2018/272 PPK Práce v klonovém archívu na Hájenkách Karel Slivka 30. 09. 2018 25 000 Kč
SML2018/276 PPK Instalace sítí a sběr semen Zadní Jetřichovice Ing. Stanislav Veselý 30. 11. 2018 27 360 Kč
SML2018/279 PPK Likvidace invazních druhů křídlatek CHKO LP ZO ČSOP 38/02 Launensia 15. 11. 2018 90 800 Kč
SML2018/280 PPK Dopěstování sazenic jedle bělokoré VÍT FRIML 30. 11. 2018 41 471 Kč
SML2018/281 PPK Vyhotovení návrhu plánu péče o přírodní památku Jeskyně pod Sněžníkem Správa jeskyní České republiky 10. 11. 2018 36 421 Kč
SML2018/284 DDHM vyhotovení 4 dermoplastických preparátů Vladimír Čech 30. 10. 2018 8 591 Kč
SML2018/261 Oprava TZ Mezná - Mezní můstek dř. zábradlí z impregnované frézované kulatiny o průměru 12 cm v celkév délce 30 bm cena dle kalkulace 38 478 Kč Václav Baňka 18. 09. 2018 31. 10. 2018 38 478 Kč
SML2018/262 Oprava TZ Tři prameny Pravčická brána dř. zábradlí z impregnované frézované kulatiny o průměru 10 cm v celkové délce 40 bm cena dle kalkulace 33 880 Kč Václav Baňka 18. 09. 2018 31. 10. 2018 33 880 Kč
SML2018/277 Zhotovení a instalace svdnic Mlýny Ladislav Němeček 18. 09. 2018 10. 12. 2018 20 000 Kč
SML2018/278 Opravy MZ Mlýny Ladislav Němeček 18. 09. 2018 10. 12. 2018 15 248 Kč
SML2018/283 PPK Úklid řeky Křinice od KO Kyjov-Zadní Doubice a úklid Brtnického potoka Klub českých turistů Krásná Lípa,z.s. 18. 09. 2018 15. 10. 2018 40 800 Kč
SML2018/282 NS Plocha ke skladování dřeva (kulatiny) o výměře 2 700 m2 ve střeženém arelu ČSP s.r.o. v Děčíně Loubí Česko - saské přístavy s.r.o. 12. 09. 2018 15. 03. 2019 132 000 Kč
SML2018/274 Dobrovolnická služba Sebastian Plea Dobrovolnické centrum, z.s. 11. 09. 2018 31. 08. 2019 7 000 Kč
SML2018/275 Dobrovolnická služba Julia Korda Dobrovolnické centrum, z.s. 11. 09. 2018 31. 08. 2019 7 000 Kč
SML2018/266 Neplánovaná těžba dřeva na územní NPČŠ cenu díla lze překročit o 15% těžba za 91 475 Kč bez DPH ústní cenové jednání Miloslav Hrbek 05. 09. 2018 10. 12. 2018 91 475 Kč
SML2018/267 Přibližování dřeva UKT na území NPČŠ cenu lze překročit o 15% ústní cenové jednání Miloslav Hrbek 05. 09. 2018 10. 12. 2018 101 800 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  15  >