Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  24  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2019/18 INV_vytvoření oficiální internetových stránek npcs.cz Good Sailors, s.r.o. 01. 03. 2019 doba neurčitá 278 300 Kč
SML2019/36 asanace pracovišť a opravy cest po těžbě dřeva Radek Dvořák 01. 03. 2019 doba neurčitá 191 500 Kč
SML2019/37 úklid klestu 1000m3 Ladislav Němeček 01. 03. 2019 doba neurčitá 62 000 Kč
SML2018/329 SFŽP_plšíkova učebna_403_zajištění služeb v rámci projektu (školení učitelů, soutěže, akcí pro veřejnost, programů a exkurzí pro Junior Ranger České Švýcarsko o.p.s. 28. 02. 2019 doba neurčitá 324 000 Kč
SML2019/16 SFŽP_EVVO_publikace (odp.os.403) tisk prac.listů v rámci projektu SFŽP 10 prac.listů á 10 tis ks TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. 28. 02. 2019 doba neurčitá 340 200 Kč
SML2019/39 zalesnění 252ks sazenic Karel Slivka 28. 02. 2019 doba neurčitá 2 896 Kč
SML2019/32 PPK_řez ovocných dřevin - Kamenická stráň Ing. Martin Lípa 27. 02. 2019 doba neurčitá 19 100 Kč
SML2019/23 obnova lesa - síje - Mezná 13 680,- Kč, dodatek č. 1. 100 hod/171Kč Vladislava Buryánková 11. 02. 2019 doba neurčitá 30 780 Kč
SML2019/24 úklid potěžebních zbytků + dodatek (200hod), 9.4. Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 47 880 Kč
SML2019/25 zhotovení + instalace oplůtků 130ks Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 69 550 Kč
SML2019/26 úklid parkoviště po nakládce dřeva Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 17 100 Kč
SML2019/27 oprava oplůtků a oplocenek + dodatek 120 hod ručních prací, 9.4. Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 60 600 Kč
SML2019/28 zhotovení + instalace oplůtků Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 99 172 Kč
SML2019/30 sanace skalního svahu, Hřensko, nad parkovištěm Pod skálou Mgr. Petr Kouba 11. 02. 2019 doba neurčitá 199 377 Kč
SML2019/22 úklid klestu vyvážecí soupravou KK LIGNUM s.r.o. 08. 02. 2019 doba neurčitá 196 020 Kč
SML2019/12 Opravy oplocenek a oplůtků Zadní Doubice 200 hod práce s JMP á 196,- 350 hod ruční práce á 171,- Jan Hauser 31. 01. 2019 doba neurčitá 102 800 Kč
SML2019/13 Čištění svodnic a drobná údržba cest Zadní Doubice 300 hod ruční práce á 171,- Jana Hauserová 31. 01. 2019 doba neurčitá 51 300 Kč
SML2019/14 Úklid klestu bez pálení Zadní Doubice 2000m3 á 62 Jana Hauserová 31. 01. 2019 doba neurčitá 124 000 Kč
SML2019/17 TBD_libouchecké rybníčky, Tři prameny provoz VD_libouchecké rybníčky, Tři prameny inženýring a konzultační činnost k VD Jaromír Maděra 30. 01. 2019 doba neurčitá 200 000 Kč
SML2019/19 Rámcová smlouva_autoservis na roky 15.1.-31.12.2020 Martin Šrejma 30. 01. 2019 doba neurčitá 1 089 000 Kč
SML2019/10 Odstaňování nebezp.stromů horoloze.technikou na území NP 200 hod hor.technika á 600,- 200 hod pomocné ruční práce á 171,- Karel Slivka 29. 01. 2019 doba neurčitá 154 200 Kč
SML2019/7 Drobná údržba cest Mlýny 40 hod JMP á 196,- 100 hod ruční práce á 171,- Ladislav Němeček 24. 01. 2019 10. 12. 2019 24 940 Kč
SML2019/11 Obnova lesa síje Zadní Jetřichovice 48 hod ruční práce á 171 Jana Šínová 23. 01. 2019 doba neurčitá 8 208 Kč
SML2019/8 Opravy oplocenek a oplůtků Růžák 175 h ruční práce á 171,- Alois Fidler 21. 01. 2019 doba neurčitá 29 925 Kč
SML2019/9 Drobná údržba cest - Růžák 175 hod ruční práce á 171 Marie Fiedlerová 21. 01. 2019 10. 12. 2019 29 925 Kč
Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  24  >