Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  26  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2019/66 PPK_vláčení lesních louček - PPK Karel Slivka doba neurčitá 51 776 Kč
SML2019/78 PPK_údržba nových výsadeb - PPK HiT FLORA s.r.o. doba neurčitá 53 603 Kč
SML2019/119 PPK_hlídání hnízd sokola stěhovavého - 240 a 82/hod Ota Dračka doba neurčitá 19 200 Kč
SML2019/124 PPK_kosení druhově bohatých luk Martin Honza doba neurčitá 68 880 Kč
SML2019/125 PPK_kosení druhově bohatých luk František Šimek doba neurčitá 10 836 Kč
SML2019/126 SFŽP_plšíkova učebna_přednášky - návrat velkých šelem (27hod/150Kč) Miroslav Kutal doba neurčitá 4 050 Kč
SML2019/127 PPK_mngmt opatření - kosení Petr Štefl Mgr. doba neurčitá 8 910 Kč
SML2019/128 PPK_mngmt opatření - kosení v k.ú. Tisá Šimek František Ing. doba neurčitá 51 458 Kč
SML2019/129 PPK_mngmt. opatření - kosení v lokalitě PR Pekelský důl Hartman Miroslav doba neurčitá 8 008 Kč
SML2019/132 SFŽP_plšíkova učebna_odborná přednáška - losos obecný Lukáš Blažej doba neurčitá 4 050 Kč
SML2019/133 SFŽP_plšíkova učebna_odborná přednáška - hmyz v Českém Švýcarsku Jiří Křesina doba neurčitá 4 050 Kč
SML2019/134 PPK_mngmt opatření - ruční kosení, Srbskká kamenice Milan Tyrychtr doba neurčitá 97 314 Kč
SML2019/136 PPK_mngmt opatření - kosení Mikulášovice II Myslivecký spolek Tesák Mikulášovice doba neurčitá 80 040 Kč
SML2019/139 PPK_mngmt opatření - ruční kosení - Srbská kamenice Tyrychtr Milan doba neurčitá 4 950 Kč
SML2019/142 POPFK značení lososů a monitoring rybích společenstev Ing. Jiří Musil, Ph.D. doba neurčitá 139 500 Kč
SML2019/162 ochrana kultur ovčí vlnou - 400hod, ruční práce Jana Šínová doba neurčitá 66 000 Kč
SML2019/163 kosení podmáčených luk - PP Eiland v Ostrově u tisé, ruční kosení PR Libouchecké rybníčky Jana Medunová doba neurčitá 79 947 Kč
SML2019/166 PPK - úklid TZT Mezní Louka - Pravčická brána Karel Laštovička doba neurčitá 37 500 Kč
SML2019/167 rušní kosení vlhkých luk - PP Pod lesem Pavel Bultas doba neurčitá 71 739 Kč
SML2019/173 ruční kosení v PP Hofberg ZO ČSOP 38/02 Launensia doba neurčitá 19 090 Kč
SML2019/174 studie odtokových poměrů a vývoje hydrologické bilance vybrané části Labe Česká zemědělská univerzita v Praze doba neurčitá 241 816 Kč
SML2019/175 ruční kosení louky - PR Niva Olšového potoka Pavel Bultas doba neurčitá 32 640 Kč
SML2019/165 OPŽP - odstraňování nepůvodních druhů Marek Klofáč 20. 06. 2019 doba neurčitá 4 554 568 Kč
SML2019/123 PPK_kosení na části PR Stará Oleška Jiří Kalivoda 19. 06. 2019 doba neurčitá 51 377 Kč
SML2019/158 nahodilá těžba a odkornění dřeva Ladislav Němeček 13. 06. 2019 doba neurčitá 103 650 Kč
Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  26  >