Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  21  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2018/385 INV_rekonstrukce stodoly Čech Stavební společnost RBK a.s. doba neurčitá 837 547 Kč
SML2019/1 SFŽP_EVVO_publikace (403) zhotovení souboru 300 ks obrázků Petr Nesvadba 31. 12. 2019 127 500 Kč
SML2019/2 SFŽP_EVVO_publikace (403) digitalizace souboru obrázků 300 ks Bc. Jan Šmucar 31. 01. 2020 127 500 Kč
SML2019/3 SFŽP_EVVO_publikace (403) grafické zpracování pracovních listů Radek Tesař doba neurčitá 96 800 Kč
SML2019/15 INV_PD areál KL Atelier Rákos s.r.o. doba neurčitá 314 600 Kč
SML2019/16 SFŽP_EVVO_publikace (odp.os.403) tisk prac.listů v rámci projektu SFŽP 10 prac.listů á 10 tis ks TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. doba neurčitá 340 200 Kč
SML2019/18 INV_vytvoření oficiální internetových stránek npcs.cz Good Sailors, s.r.o. doba neurčitá 278 300 Kč
SML2019/20 POPFK 115V162005024 Genetická diverzita populací dactylorhiza majalis a leucojum vernum na vybraných lokalitách 106 vzorků á940,- Kč Botanický ústav AV ČR, v. v. i. doba neurčitá 99 640 Kč
SML2019/21 POPFK_115V162005026 ortofotomapy lokalit s výskytem dactylorhiza majalis EASYmap a.s. doba neurčitá 74 996 Kč
SML2019/29 zajištění služeb informačního střediska České Švýcarsko o.p.s. doba neurčitá 241 278 Kč
SML2019/31 limitovaný příslib na rok 2019: 240t Kč účet 518,40t Kč účet 511 Limitovaný příslib Lesní správa Jetřichovice doba neurčitá 300 000 Kč
SML2019/32 řez ovocných dřevin - Kamenická stráň Ing. Martin Lípa doba neurčitá 19 100 Kč
SML2019/33 autoraská smlouva- licence na použití kreseb Pavel Dvorský doba neurčitá 130 000 Kč
SML2019/34 transfer migrujících obojživelníků BUFO ÚSTÍ z.s. doba neurčitá 62 700 Kč
SML2019/35 ochrana migrujících obojživelníků Řehák Roman doba neurčitá 12 100 Kč
SML2019/36 asanace pracovišť a opravy cest po těžbě dřeva Radek Dvořák doba neurčitá 191 500 Kč
SML2019/23 obnova lesa - síje - Mezná Vladislava Buryánková 11. 02. 2019 doba neurčitá 13 680 Kč
SML2019/24 úklid potěžebních zbytků Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 13 680 Kč
SML2019/25 zhotovení + instalace oplůtků 130ks Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 69 550 Kč
SML2019/26 úklid parkoviště po nakládce dřeva Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 17 100 Kč
SML2019/27 oprava oplůtků a oplocenek Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 40 080 Kč
SML2019/28 zhotovení + instalace oplůtků Karel Slivka 11. 02. 2019 doba neurčitá 99 172 Kč
SML2019/30 sanace skalního svahu, Hřensko, nad parkovištěm Pod skálou Mgr. Petr Kouba 11. 02. 2019 doba neurčitá 197 377 Kč
SML2019/22 úklid klestu vyvážecí soupravou KK LIGNUM s.r.o. 08. 02. 2019 doba neurčitá 196 020 Kč
SML2019/12 Opravy oplocenek a oplůtků Zadní Doubice 200 hod práce s JMP á 196,- 350 hod ruční práce á 171,- Jan Hauser 31. 01. 2019 doba neurčitá 102 800 Kč
Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  21  >