Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 72     <  1  ...  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  ...  83  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2018/180 POPFK Sledování mikroklimatu v inverzních roklích Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 26. 07. 2018 30. 11. 2018 58 779 Kč
SML2018/171 POPFK - Značení lososa obecného a provedení ichtyologického výzkumu v NP zančení za 79 500 Kč (půlročků 7-10 tis. ks tukovou ploutvičkou, ročků 525 ks mikročipy), Ichtyologický výzkum za 60 000 Kč Ing. Jiří Musil, Ph.D. 24. 07. 2018 30. 11. 2018 139 500 Kč
SML2018/221 PPK Algologický průzkum na levobřežní části CHKO LP - druhové diverzity řas 15 vodních ploch á 3 tis. Kč RNDr. Olga Lepšová 24. 07. 2018 25. 10. 2018 45 000 Kč
SML2018/241 Daňové poradenství od 2018 sazba 1 330 Kč/h na dobu neurčitou Souhlasné stanovisko MŽP z 9.7.2018 Ing. Pavel Lampa 20. 07. 2018 doba neurčitá 750 000 Kč
SML2018/240 Monitoring a likvidace netýkavky žláznaté v NPR Kaňon Labe kalkulace 49 750 Kč Ing. Petr Kočka 19. 07. 2018 30. 09. 2018 49 750 Kč
SML2018/239 PPK kosení PR Arba 0,28 ha Tyrychtr Milan 18. 07. 2018 15. 11. 2018 5 508 Kč
SML2018/234 Odvoz dření hmoty na náhradní skládku Studánka 175,- Kč bez DPH/1 m3 dřevní hmoty, max 2000m3 JACER - CZ, a.s. 17. 07. 2018 30. 11. 2018 350 000 Kč
SML2018/242 ICT RS 1.minitendr - Přenosný počítač 9 ks pro LS, 1 ks PC,1 ks stolní PC, 5 ks plochých typ 2 a 1 ks typ 5 monitorů ,5x klávesnice,5x myš USB,1x myš bezdrát., 1x set klávesnice+myš, 5x ergonom, podložka, 2x optická mechanika ext. USB, 10x ochr. brašna na NTB, 2xdokovací stanice celkem za 328 312,93 Kč DATECO,s.r.o. 17. 07. 2018 31. 07. 2018 328 312 Kč
SML2018/244 ICT CZ MŽP Audit a návrh optimalizace licenčního pokrytí prostředí Microsoft výstupem bude auditní zpráva a závěrečná zpráva s hodnocením variant optimalizace do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 17. 07. 2018 30. 04. 2019 105 270 Kč
SML2018/220 PPK Ruční kosení 2,24 ha k.ú. Kunratice vč. odklizení biomasy a její likvidace; ruční kosení části přírodní rezervace Pekelský důl vč. odklizení biomasy .. na ploše 0,2 ha k.ú. Č. Kamenice cena dle kalkulace 68 880 Kč Martin Honza 16. 07. 2018 15. 09. 2018 68 880 Kč
SML2018/235 těžba harvestorem vč.odkornění a vyvezení na OM 1900 m3, průměrná cena 520Kč/m3 UNILES, a.s. 13. 07. 2018 10. 12. 2018 988 000 Kč
SML2018/236 Odkornění dřeva do 150 m3 celkem za 53.970,- Kč dodatek č. 1 o 200 m3 víc v hodnotě 54 tis. Kč dodatek č. 2 o 300 m3 víc v hodnotě 108 tis. Kč dodatek č. 3 o 18 m3 víc v hodnotě 4 900 Kč Pavel Hanko 13. 07. 2018 10. 12. 2018 220 870 Kč
SML2018/233 úklid klestu 150m3 á 62 Kč Pavel Hanko 12. 07. 2018 10. 12. 2018 9 300 Kč
SML2018/231 Těžba a přibližování dřeva KŮROVEC Růžák v porostu 444C9 těžba 60 h á 212 Kč za 12 720 Kč přiblížení 30 h á 644 Kč za 19 320 Kč celkem bez DPH 32 040 Kč cenu lze překročit o 15% Jiří Štechmüller 10. 07. 2018 10. 12. 2018 32 040 Kč
SML2018/229 PPK Posouzení lokality PR Za pilou z hlediska vodních poměrů v souvislosti s úbytkem Dactylorhiza majalis RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D 09. 07. 2018 15. 07. 2018 2 730 Kč
SML2018/232 PPK Vytrhávání netýkavky malokvěté - opakovaně v okolí Pravčické brány 15 h horolezeckou technikou á 300 Kč , 40 h opakované obyčejně á 150 Kč celkem za 10 500 Kč Ing. Petr Kočka 09. 07. 2018 15. 08. 2018 10 500 Kč
SML2018/230 Úklid klestu Zadní Jetřichovice 500 m3 á 62 Kč celkem za 31 000 Kč František Dostál 04. 07. 2018 10. 12. 2018 31 000 Kč
SML2018/159 NF Oprava přístupové cesty na Falkenštejn doplněním 88 bm protierozních zábran a 47 bm dř. zábradlí cena dle kalkulace 187 006 Kč Václav Baňka 02. 07. 2018 31. 12. 2018 187 006 Kč
SML2018/228 PPK Ochrana kultur ožínáním Zadní Jetřichovice 14,12 ha dle kalkulace za 132 870 Kč Jana Šínová 02. 07. 2018 30. 11. 2018 132 870 Kč
SML2018/225 Neplánovaná těžba dřeva Mezná cenu dle nabídkového listu lze překročit o 15% celkem za 50 975 Kč Jan Moravec 29. 06. 2018 10. 12. 2018 50 975 Kč
SML2018/226 Neplánovaná těžba dřeva Mlýny Ladislav Němeček 29. 06. 2018 10. 12. 2018 51 845 Kč
SML2018/212 PPK Managementová opatření - kosení lučních porostů a likvidace pokosené biomasy k.ú Tisá na rozloze 3,989 ha z toho 2,543 ha á 10 tis. Kč mechanizací a 1,446 ha á 18 tis. Kč křovinořezem Šimek František Ing. 28. 06. 2018 25. 09. 2018 51 458 Kč
SML2018/222 PPK Mechanizované kosení a likvidace biomasy v lokalitě na Tisce 1,0836 ha á 10 tis. Kč/ha František Šimek 28. 06. 2018 15. 09. 2018 10 836 Kč
SML2018/224 Nahodílá těžba 2018 harvestorovou technologií vč. odkornění - kůrovec 1920 m3 á prům.520 Kč/m3 pozastaveno plnění SML č.j. SNPCS 05137/2017 přímé zadání na výjímku Ř - kalamita kůrovec UNILES, a.s. 26. 06. 2018 30. 11. 2018 998 400 Kč
SML2018/215 PPK Ruční kosení a odklízení biomasy přír.rezervace Arba celkem 2,04 ha; přír. rezervace Za pilou celkme 1,355 ha - dvě seče a meczanizované kosení vč. odklizení biomasy s výskytem orchidejí na ploše 0,226 ha v Srb. Kamenice celkem za 92 925 Kč bez DPH Milan Tyrychtr 25. 06. 2018 15. 10. 2018 112 439 Kč
Stránka 72     <  1  ...  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  ...  83  >