Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 69     <  1  ...  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  ...  83  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2018/378 zhotovení a instalace 60 ks oplůtků na JD á 535 Kč Karel Slivka 07. 12. 2018 doba neurčitá 32 100 Kč
SML2018/379 Potěžební úpravy svážnic 100 hod ručních prací á 171/hod Karel Slivka 07. 12. 2018 doba neurčitá 17 100 Kč
SML2018/380 výroba vánočních stromků 60 hod ruční práce á 165 30 hod JMP práce á 196 Jan Hauser 07. 12. 2018 doba neurčitá 15 780 Kč
SML2018/381 výroba vánočních stromků 16 hod ruční práce á 171 8 hod práce JMP á 196 Ing. Stanislav Veselý 07. 12. 2018 doba neurčitá 4 304 Kč
SML2018/382 likvidace starých oplůtků 50 hod ručních prací á 171 Karel Slivka 07. 12. 2018 doba neurčitá 8 550 Kč
SML2018/383 zalesnění 800 ks BK poloodrostky 9.193 Kč Ladislav Němeček 07. 12. 2018 doba neurčitá 9 193 Kč
SML2018/377 INV_PD Skládka Mezná dodatek č.1-prodloužení termínu G-servis Praha  spol. s r.o. 04. 12. 2018 doba neurčitá 999 097 Kč
SML2018/355 Zalesnění Růžák 0,05 tis poloodrostků DB Soňa Málková 19. 11. 2018 10. 12. 2018 575 Kč
SML2018/373 časová razítka 0,09 bez DPH za 1 ks eIdentity a.s. 13. 11. 2018 13. 11. 2023 100 000 Kč
SML2018/335 opravy oplocenek a oplůtků Mezná 240 hod ruční práce á171 Kč 16 hod JMP á 196 dodatek č.1 navýšení o 200 hod ručprací a 16 hod práce JMP Pavel Hanko 05. 11. 2018 doba neurčitá 81 512 Kč
SML2018/308 Opravy oplocenek a oplůtků Doubice Sobola Stanislav 17. 10. 2018 10. 12. 2018 15 840 Kč
SML2018/309 Čištění svodnic Doubice Sobola Stanislav 17. 10. 2018 10. 12. 2018 14 022 Kč
SML2018/310 Ochrana kultur ovčí vlnou Doubice Sobolová Anna 17. 10. 2018 10. 12. 2018 12 705 Kč
SML2018/311 Opravy oplocenek Doubice Sobolová Anna 17. 10. 2018 10. 12. 2018 16 245 Kč
SML2018/312 Čištění svodnic Doubice Nekola Jaroslav 17. 10. 2018 10. 12. 2018 14 022 Kč
SML2018/313 Opravy oplocenek a oplůtků Doubice Nekola Jaroslav 17. 10. 2018 10. 12. 2018 15 840 Kč
SML2018/289 PPK Ošetření 2 ks památných stromů Dub v Jílovém a Modřín u Petrovic, instalace vazeb Karel Slivka 12. 10. 2018 25. 11. 2018 35 100 Kč
SML2018/300 Ochrana kultur ovčí vlnou Goliště Ladislav Němeček 11. 10. 2018 10. 12. 2018 67 485 Kč
SML2018/301 Neplánovaná těžba a odkornění Mezná Jaromír Kratochvíl 10. 10. 2018 10. 12. 2018 51 470 Kč
SML2018/302 Neplánovaná těžba a příbližování Mezná Karel Slivka 10. 10. 2018 10. 12. 2018 39 605 Kč
SML2018/299 POPFK Studie odtokových poměrů a vývoje hydrologické bilance vybrané čási povodí Labem v podmínkách změny klimatu Česká zemědělská univerzita v Praze 08. 10. 2018 10. 12. 2018 234 256 Kč
SML2018/293 PPK Kosení částečně podmáčené louky p.p. 4747/1 v k.ú. Mikulášovice o výměře 0,93 ha Město Mikulášovice 05. 10. 2018 31. 10. 2018 12 090 Kč
SML2018/294 Celoplošné ožínání Růžák 5ha Soňa Málková 05. 10. 2018 10. 12. 2018 46 020 Kč
SML2018/295 Ožínání Mezná 4ha Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 05. 10. 2018 10. 12. 2018 38 360 Kč
SML2018/296 Zalesnění Goliště 1,5 tis. ks sazenic BK dodatek č. 1 o 300 ks sazenic víc dodatek č.2 změna druhu sadby sazeníc z obalovaných na poloodrostky cena za 1 tis ks 11491 Kč Jana Šínová 05. 10. 2018 10. 12. 2018 20 687 Kč
Stránka 69     <  1  ...  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  ...  83  >