Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  83  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2018/336 POPFK-Studie fluviálně geomorfologická vývoje korytových náplavů Labe 115V167005029 Ostravská univerzita doba neurčitá 120 516 Kč
SML2018/338 Těžba harvestor, HSM, lanovky VZ DČ 03 5.200.000 bez DPH (harvestor, VS) DČ 04 7.532.000 bez DPH (harvestor) Hanko CZ s.r.o. doba neurčitá 17 732 000 Kč
SML2018/340 PPK - vyčištění dvou tůní Zbyněk Hýzler doba neurčitá 164 560 Kč
SML2018/341 Obnova lesa - síje 80 hod ruč prací á 171 Kč Jana Šínová doba neurčitá 13 680 Kč
SML2018/342 Obnova lesa síjí - 150 hod á 171 Kč Vladislava Buryánková doba neurčitá 25 650 Kč
SML2018/343 PPK-likvidace náletových dřevin-štěpkování Libouchecké rybníčky HiT FLORA s.r.o. doba neurčitá 11 495 Kč
SML2018/344 Zhotovení a instalace oplůtků 75 ks á 242 Kč/ks Josef Darius doba neurčitá 18 150 Kč
SML2018/345 síje žaludů Pravč.brána - 90 hod ruční práce á 171 Kč Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. doba neurčitá 18 621 Kč
SML2018/347 oprava tur.stezky přístup na Falkenštejn - 21 dubových stupňů Václav Baňka doba neurčitá 47 436 Kč
SML2018/348 Zpracování vzorků vybraných skupin hmyzu vč.závěrečné zprávy Blažej Lukáš, Bc. doba neurčitá 20 000 Kč
SML2018/350 Prořezání cest revír Růžák 120 hod ruč.prací á 171 Kč Soňa Málková doba neurčitá 20 520 Kč
SML2018/351 Síje žaludů revír Růžák 48 hod ručních pracá á 171 Kč Soňa Málková doba neurčitá 8 208 Kč
SML2018/352 PPK infopanely pro NPR Kaňon Labe, oprava pruhového značení, údržba označení ZCHÚ Petr Zámiš doba neurčitá 43 095 Kč
SML2018/353 zalesnění Goliště 0,15 tis poloodrostků líska Josef Darius 10. 12. 2018 1 724 Kč
SML2018/354 Oprava oplocenek Goliště 30 hod práce JMP á 196 150 hod ruční práce á 171 Josef Darius 10. 12. 2018 31 530 Kč
SML2018/356 zalesnění Pravčická brána 0,6 tis poloodrostků BK a DBZ Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 12. 2018 8 342 Kč
SML2018/357 zalesnění Z.Jetřichovice 0,65 tis poloodrostků BK Jana Šínová 10. 12. 2018 7 470 Kč
SML2018/358 VŘ_TČ_2019_dílčí část č.10 možné překročení o 15% KK LIGNUM s.r.o. 31. 12. 2019 2 804 005 Kč
SML2018/359 VŘ_TČ_2019_dílčí část 9 možno překročit o 15% KK LIGNUM s.r.o. 31. 12. 2019 1 919 689 Kč
SML2018/360 VŘ_TČ_2019_dílčí část 2 možno překročit o 15% KK LIGNUM s.r.o. 31. 12. 2019 1 919 541 Kč
SML2018/361 VŘ_TČ_2019_dílčí část 12 možno překročit o 15% KK LIGNUM s.r.o. 31. 12. 2019 2 804 005 Kč
SML2018/362 VŘ_TČ_2019_dílčí část 7 možno překročit o 15% Stanislav Pakši 31. 12. 2019 2 232 909 Kč
SML2018/363 VŘ_TČ_2019_dílčí část 5 možno překročit o 15% Václav Kottek 30. 12. 2019 1 960 780 Kč
SML2018/364 VŘ_TČ_2019_dílčí část 11 možno překročit o 15% Jiří Macek 30. 12. 2019 2 804 126 Kč
SML2018/365 VŘ_TČ_2019_dílčí část 8 možno překročit o 15% Jakub Palička 30. 12. 2019 1 966 225 Kč
Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  83  >