Smlouva - evidenční číslo: SML2019/206

Informace o smlouvě
Předmět: Těžba (motomanální) a přiblížení dříví na území NPČŠ
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 16. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 610 998 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 46045902
Obchodní název firmy: Marek Klofáč
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Leopoldovská 380
Velký Šenov
40778