Smlouva - evidenční číslo: OLD57

Informace o smlouvě
Předmět: Elektronická aukce dřeva od 2012 ...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 15 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: WOODPROJECT s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Karlštejnská 122
Tachlovice
25217