Smlouva - evidenční číslo: SML2019/174

Informace o smlouvě
Předmět: POPFK_INV_studie odtokových poměrů a vývoje hydrologické bilance vybrané části Labe
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 17. 06. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 241 816 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 60460709
Obchodní název firmy: Česká zemědělská univerzita v Praze
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kamýcká 129
Praha
16500