Smlouva - evidenční číslo: SML2019/133

Informace o smlouvě
Předmět: SFŽP_plšíkova učebna_odborná přednáška - hmyz v Českém Švýcarsku
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 4 050 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Jiří Křesina
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Schnirchova 29
Praha 7
17000