Smlouva - evidenční číslo: SML2019/126

Informace o smlouvě
Předmět: SFŽP_plšíkova učebna_přednášky - návrat velkých šelem (27hod/150Kč)
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 4 050 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Miroslav Kutal
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:

0