Smlouva - evidenční číslo: OLD10

Informace o smlouvě
Předmět: INV V.Lípa Zámeček přívod el. energie pro tep.čerpadlo SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 24. 10. 2017
Termín ukončení smlouvy: 30. 06. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 16 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: ČEZ Distribuce, a. s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Teplická 874/8
Děčín
40502