Smlouva - evidenční číslo: SML2018/190

Informace o smlouvě
Předmět: Přibližování dřeva potahem LS Jetřichovice cenu 40 860 Kč bez DPH lze překročit o 15% ústní cenové jedná
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy: 10. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 40 860 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Jindra Koutová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Veselé 40
Veselé
40502