Smlouva - evidenční číslo: SML2018/23

Informace o smlouvě
Předmět: Přeúčtování nákladů na odběr pitné vody od SČVK pro Správu CHKO LP - na dobu neurčitou cca 7 tis. Kč/ročně
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 25. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 7 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: DUNA, a.s. Děčín
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Čs. legií 876/18
Děčín
40502