Smlouva - evidenční číslo: SML2020/55

Informace o smlouvě
Předmět: dodatek pojistné smlouvy - navýšení pojistného, snížení slevy o 15pct, v závislosti na škodním průběhu
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 111 652 kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Pobřežní 665/23
Praha
18600