Smlouva - evidenční číslo: SML2018/299

Informace o smlouvě
Předmět: POPFK Studie odtokových poměrů a vývoje hydrologické bilance vybrané čási povodí Labem v podmínkách změny klimatu
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 08. 10. 2018
Termín ukončení smlouvy: 10. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 234 256 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Česká zemědělská univerzita v Praze
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kamýcká 129
Praha
16500

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
181477 Inv. POPFK_Studie odtokových poměrů a vývoje hydr.bil. Labe Česká zemědělská univerzita v Praze 18. 12. 2018 0 Kč
Stránka 1     1