Smlouva - evidenční číslo: SML2019/208

Informace o smlouvě
Předmět: Těžba (motomanuální) a přiblížení dříví na území NPČŠ
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 10. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 459 740 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 46025332
Obchodní název firmy: Jiří Macek
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Levínská 129
Úštěk
41145