Smlouva - evidenční číslo: SML2019/139

Informace o smlouvě
Předmět: PPK_mngmt opatření - ruční kosení - Srbská kamenice
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy: 18. 06. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 4 950 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Tyrychtr Milan
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:

0